Alpha Search

GDPR

Účel, pro který shromažďujeme a spravujeme osobní údaje:

Vyhledání a doporučení nového pracovního uplatnění, organizace výběrových  řízení na pracovní pozice u třetích stran (firem a organizací). Vaše osobní údaje chráníme a nepředáváme třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

Správcem osobních údajů:

ALPHA SEARCH s.r.o.
Adresa: Tibetská 806/4, 160 00 Praha 6
IČO: 28972031
DIČ: CZ28972031
Spisová značka: C 156899/MSPH Městský soud v Praze
Email: gdpr@alphasearch.cz

Způsob získávání osobních údajů, které shromažďujeme:

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím vaší přihlášky do výběrového řízení (mailem, poštou), obdržením odpovědi na námi inzerované pozice na našem popř. na některém z partnerských pracovních portálů, při osobním setkání nebo prostřednictvím komunikace přes sociální sítě.

Osobní údaje, které shromažďujeme:

Zejména se jedná o tyto informace:
Jméno a příjmení, titul, rok narození, adresa, telefon, mail, (foto), údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech, jazykových a jiných dovedností

Jak nakládáme s osobními údaji

Údaje o vaší osobě slouží k posouzení a vyhodnocení vhodnosti vaší osoby na obsazované volné pracovní pozice. V okamžiku, kdy dojde k průniku požadavků firmy na nového pracovníka s vašimi údaji, pracovní nabídku vám představíme. Shledáte-li ji jako zajímavou, projevíte o ní zájem a souhlasíte se zařazením vaší osoby do výběrového řízení, jsou vaše materiály poskytnuty potencionálnímu zaměstnavateli k dalšímu posouzení. Vaše materiály neposkytujeme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Doba, po kterou vaše osobní údaje shromažďujeme:

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, uchováváme na dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku na zprostředkování zaměstnání. Doba se odvíjí od lhůty uvedené v Souhlasu se zpracováním, který jste nám poskytli, zpravidla se jedná o tyto případy:

  • reakce na zveřejněnou pracovní pozici odpovědním formulářem, přihláškou do výběrového řízení, po dobu konání výběrového řízení, max. na dobu 6 měsíců, pokud nebyl Souhlas odvolán, nebo prodloužen
  • registrace v naší interní databázi uchazečů o nové zaměstnání po dobu max. 5 let, pokud nebyl Souhlas odvolán, nebo prodloužen

Vaše práva:

Máte právo získat informace o osobních údajích, které o vás vedeme. Kdykoliv můžete požádat o jejich opravu a aktualizaci, popř. o výmaz osobních údajů. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce. Máte právo vznést námitku proti zpracování.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.